English

"Sinds 2008... reeds meer dan 120 concerten!"

 

Ensemble Houthandel BE wil een frisse wind door het begrip ‘concert’ heen laten waaien. Door interactie met het publiek willen ze de afstand tussen de toeschouwers en de spelers tot een minimum herleiden. Zo wordt er naast het muzikale ook veel aandacht besteed aan het verbale en visuele aspect. Daardoor krijgen de concerten een intieme en gezellige sfeer.

Omdat klassieke muziek door veel mensen als saai en moeilijk wordt beschouwd, willen de muzikanten met veel enthousiasme hun liefde voor het prachtige repertoire dat voor blazersensemble geschreven is overbrengen op hun publiek. De voorbije concerten hebben aangetoond dat zowel jong als oud zich bijzonder aangesproken voelt.

Doorheen hun programmering wil Houthandel zowel aandacht besteden aan het standaard repertoire alsook aan het werk van minder bekende of doorheen de geschiedenis in de vergetelheid geraakte componisten. Gewaagde programma’s en onconventionele cross-overs worden niet geschuwd.

 

Houthandel laat alle grenzen tussen podium en publiek vervagen. In dit spektakel wisselen ze het klassieke repertoire af met woord, beeld en choreografie. Zij spelen op, voor, achter en tussen... een bombardement voor al uw zintuigen! De Grote Houthandel Antwerpen Show bewijst dat klassieke muziek leeft... en hoe!

Booking & Info evenementen, festivals, promo, radio, pers & tv,

klassieke concertreeksen, culturele centra, kamermuziekfestivals: