English

Ensemble Houthandel BE is een compagnie van vijf blazers. In alles wat ze doen, streven ze naar een totaalervaring. Hierbij staan authenticiteit, metier, artistiek experiment en ontmoeting met het publiek centraal. Op een eigentijdse, eigenzinnige wijze tast Houthandel Antwerpen de grenzen af van wat een muziekensemble in de 21ste eeuw zoal kan zijn of betekenen: niet evident én spannend.

Bovenstaande missie vraagt om explicitering in een visie die duidelijk maakt waarom de Houthandelmissie is wat ze is. Als compagnie is Houthandel een organisatie die steunt op drie pijlers: muziek, musici en publiek. Muzikaal richt het ensemble zich op hedendaagse en nieuwe klassieke muziek. Het brengt deze muziek op een vernieuwende en verfrissende manier als een performance (totaalprogramma) met een sterke visuele inslag.

 

De 5 musici van Houthandel denken en doen: ze gebruiken hun lichaam én hun geheugen, hun hart en hun hoofd, hun buik en hun mond. In die zin is het jammer dat deze pagina enkel een verbale beschrijving kan geven. Een Houthandelvoorstelling moet je aan den lijve ondervinden om er een goed idee van te krijgen, en contrasteert op talloze manieren met een 'klassieker' concert:

• de musici spelen uit hun hoofd (ze interioriseren de muziek) én met heel hun lijf (ze exterioriseren ze voor het publiek);

• scenografie, choreografie en kostumering maken een wezenlijk deel uit van de performance;

• Houthandel zoekt interactie met het publiek, en speelt erop in.

 

In een intens en intensief werkproces experimenteren de musici als collectief op een hoogst authentieke manier vanuit hun expertise met een niet-evident repertoire. Houthandel is op die manier niet alleen een kamermuziekkwintet, maar een heuse werkplaats, of nog beter: een werkhuis waarin in een haast continu proces verwerkt en gespeeld wordt.

 

Dit proces kenmerkt zich door een gedreven onderzoek: een zoektocht waarin elke musicus als bemiddelaar tussen muziek en publiek zoekt naar de best mogelijke vorm én inhoud voor de best mogelijke productie. Houthandel gebruikt verschillende expressievormen om voor en met haar publiek te spelen. Het resultaat is een krachtige ontmoeting tussen muziek en publiek, of het nu gaat om een voorstelling/concert, een masterclass of een workshop.

 

Het werk in Houthandel is welhaast nooit af. De vaste bezetting van 5 geëngageerde musici garandeert evenwel een organische, dynamische en steeds hechter wordende groep die een gedroomde basis vormt om verder te experimenteren, creëren en presenteren. Houthandel bouwt aldus repertoire op, doet hernemingen, en is constant in beweging.

 

Heel bewust voorziet Houthandel slechts 1 of 2 nieuwe producties per seizoen, aangevuld met eventuele hernemingen van vorige producties. Hiermee kiest het ensemble voor diepgang in plaats van consumptie. Deze aanpak maakt een intensieve en doorgedreven zoektocht en werkvorm mogelijk. Het stelt de compagnie ook in staat om in haar 'werkhuis' blijvend te schaven, te schrappen, te denken en te doen.

 

Door de specifieke bezetting is het voor Houthandel noodzakelijk en eigentijds om compositie-opdrachten te geven, zowel Vlaamse als internationale. Die opdrachten zullen steeds aansluiten bij de drie pijlers waarop Houthandel steunt (muziek, musici, publiek).

 

Omdat interactie met het publiek - veel meer dan bij 'klassieke' vertoningsvormen - een fundamentele pijler is binnen de Houthandelwerking wil het kwintet inzetten op publiekswerking. Prioritair hierin is een goede (audiovisuele) communicatie, waarbinnen plaats moet zijn voor alle vormen van nieuwe en sociale media.

 

tekst: Bart Michiels

Booking & Info evenementen, festivals, promo, radio, pers & tv,

klassieke concertreeksen, culturele centra, kamermuziekfestivals: